logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

UB w walce z podziemiem niepodległościowym i opozycją w województwie białostockim

Ekspozycja ukazuje działania Urzędu Bezpieczeństwa w świetle oryginalnych materiałów UB i SB. Pierwsza część przedstawia powstanie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku oraz Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego. Obok prezentowane są sylwetki ludzi bezpieki.

Dalsza część ekspozycji dokumentuje „życie codzienne” funkcjonariuszy UB, ich zdjęcia w galowych mundurach, na wycieczkach, podczas zabawy i gier sportowych. Z tym sielankowym obrazem kontrastuje druga część wystawy, pokazująca zbrodnie dokonywane „w imię utrwalania władzy ludowej” na żołnierzach podziemia niepodległościowego i wszystkich, którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu sowieckiego porządku w Polsce. Otwarcie wystawy odbyło się 17 czerwca 2003 r. w siedzibie białostockiego oddziału IPN.

autor: Marcin Markiewicz
współpraca: Tomasz Danilecki, Paweł Kalisz, Piotr Łapiński, dr hab. Krzysztof Sychowicz
konsultacja merytoryczna: dr Jan Jerzy Milewski
projekt graficzny: dr Marcin Markiewicz
 

informacja techniczna: wystawa przeznaczona do prezentacji w pomieszczeniach zamkniętych, 15 paneli w ramach aluminiowych o wymiarze 100X70 cm.

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Białymstoku. 

 

Opcje strony