logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Twarze białostockiej bezpieki 1944–1990

Wystawa ukazuje ludzi związanych z aparatem represji, jakim był Urząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w latach 1944–1990 – twarze i życiorysy przedstawicieli kadry kierowniczej UB i SB z Polski północno-wschodniej, a także funkcjonariuszy niższego szczebla, najbardziej zaangażowanych z walkę z podziemiem niepodległościowym oraz antykomunistyczną opozycją.

Biogramy zawierają informacje dotyczące przebiegu ich służby od momentu rozpoczęcia pracy aż do zwolnienia. Informacje o funkcjonariuszach uzupełniono reprodukcjami ważniejszych dokumentów i wypisami z meldunków oraz charakterystyk. Wystawę otwarto 17 czerwca 2007 r. w Białymstoku na placu przed kinem „Ton”.

autorzy: Magdalena Dzienis, Krzysztof Jodczyk, Paweł Kalisz, dr Łukasz Lubicz-Łapiński
współpraca: dr Marcin Markiewicz, Piotr Łapiński
konsultacja merytoryczna: dr Jan Jerzy Milewski
projekt graficzny: prof. dr hab. Andrzej Dworakowski i Offset Print
 

informacja techniczna: wystawa przeznaczona do prezentacji w plenerze, 28 paneli na „ceracie” 140X250 cm, zamocowanych na rusztowaniach o wymiarach 200X300 cm.

 

Opcje strony