logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Dobry pasterz w trudnych czasach. Arcybiskup Walenty Dymek 1888 – 1956

Wernisaż wystawy odbył się 22 października 2011 r. w Katedrze Poznańskiej. Ekspozycja przedstawia życie i działalność Walentego Dymka, od 1929 r. biskupa sufragana Archidiecezji Gnieźnieńsko – Poznańskiej, a od 1946 Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego. Na panelach wstępnych ukazano dom rodzinny Walentego Dymka, z którego wyniósł nie tylko głęboką wiarę, ale również postawę patriotyczną i wrażliwość na sprawy społeczne.

Kolejne plansze przedstawiają natomiast początki jego posługi kapłańskiej, zaangażowanie społeczno – charytatywne w okresie międzywojennym, a także czas internowania podczas II wojny światowej. Ostatnią część wystawy poświęcono działaniom abp. W. Dymka na rzecz odbudowy moralnej i materialnej kościoła poznańskiego po roku 1945. Cześć ta dotyka również kwestii inwigilacji abp. Dymka przez aparat represji komunistycznego państwa, z uwzględnieniem metod i form stosowanych przez funkcjonariuszy Bezpieczeństwa.

Autorzy: 

JE ks. bp M. Jędraszewski, ks. R. Dworacki, J. Dymek, B. Garstecki, K. Górska – Gołaska,
ks. M. Lewandowski, D. Nożewnik, ks. W. Okoniewski, A. Pudelska, ks. R. Rybacki, A. Suwart,
E. Wojcieszyk

Informacja techniczna:

12 plansz 120 x 90 cm. Wystawa w polskiej wersji językowej, przeznaczona do prezentacji plenerowej i wewnętrznej.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Poznaniu.

Opcje strony