logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ojciec Stefan Miecznikowski – kapłan i wychowawca

Wystawa to opowieść o kapelanie łódzkiej „Solidarności”, jezuicie o. Stefanie Miecznikowskim (1921–2004), który działał kolejno w Nowym Sączu, Lublinie, Kaliszu oraz w Łodzi i zasłynął jako wybitny wychowawca i opiekun duchowy.

W ekspozycji chodzi o ukazanie, że jego sukcesy były owocem między innymi bogatych doświadczeń harcerskich duchownego. Szczególny nacisk położono na okres stanu wojennego, kiedy o. Stefan kierował w Łodzi Ośrodkiem Pomocy dla Internowanych i ich Rodzin. Instytucja ta, działająca przy kościele jezuitów, objęła opieką około 500 rodzin działaczy „Solidarności” i opozycji demokratycznej.

Autorzy wystawy: Grzegorz Nawrot (komisarz wystawy), Paweł Spodenkiewicz, Milena Romanowska (projekt plastyczny).

Informacja techniczna: 24 panele, wymiary 200X100 cm, system wewnętrzny, wystawa w języku polskim.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Łodzi.

 

Opcje strony