logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Nasz duszpasterz i my. Ks. Jerzy Popiełuszko w fotografiach i wspomnieniach Jerzego Szóstki

Wystawa powstała na podstawie wspomnień i zdjęć, które zgromadził Jerzy Lech Szóstko, jeden z najbliższych współpracowników ks. Popiełuszki. Przedstawia sylwetkę kapłana „Solidarności” i jego działalność, a także ludzi skupionych wokół żoliborskiego kościoła po śmierci ks. Jerzego: mozolne budowanie pamięci o kapłanie, pielęgnowanie dziedzictwa jego idei.

Wystawa otwarta została 15 października 2009 r. na placu im. Jana Pawła II w Białymstoku, podczas obrad XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, połączonych z obchodami dwudziestej piątej rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Popiełuszki. W uroczystościach wzięli udział członkowie najbliższej rodziny księdza – matka Marianna, brat Józef i siostra Teresa.

Autorzy:

Zespół OBEN IPN Białystok.

Informacja techniczna:

Wystawa do ustawiania na zewnątrz, 28 banerów 150X230 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z koordynatorem regionalnym: Paweł Murawski - tel. 85 664 57 71 pawel.murawski@ipn.gov.pl

Opcje strony