logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Kościół, władza, opór społeczny

Na ekspozycji zgromadzono dokumenty i fotografie obrazujące drogę życiową ks. Ignacego Tokarczuka – od domu rodzinnego, poprzez studia teologiczne we Lwowie, przyjęcie święceń kapłańskich, pracę duszpasterską na terenie przedwojennego województwa lwowskiego, Śląska i Warmii, następnie pracę naukową, aż po służbę Kościołowi i Narodowi jako ordynariusz diecezji przemyskiej.

Szereg fotografii przedstawia kościoły i tymczasowe kaplice, zbudowane bez zgody władz, dla których nieudzielenie zezwoleń na budowę obiektów sakralnych było formą walki z religią i Kościołem. Konsekwencje grożące za łamanie tych zakazów ukazuje wyrok wydany na jednego z księży, który zbudował kościół bez wymaganej zgody. Wystawa przygotowana jest w dwóch wersjach językowych polskiej i francusko-niemieckiej.

Autorzy:

Jakub Izdebski, dr Mariusz Krzysztofiński

Informacja techniczna:

Liczba paneli: 12

Wymiary: 100x200 cm

Wystawa wewnętrzna

Wersja językowa: polska oraz francusko-niemiecka

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.

Opcje strony