logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bracia w wierze. Współpraca katolików polskich i słowackich w okresie komunizmu

Wystawa przedstawia mało znane fakty dotyczące tajnej współpracy polskich i słowackich katolików (duchownych i świeckich) w okresie rządów komunistycznych w obu krajach. Prześladowany Kościół katolicki w Czechosłowacji znalazł się w jeszcze trudniejszym położeniu, niż Kościół w PRL. Katolicy z Polski udzielali swoim słowackim braciom wielorakiej pomocy, przede wszystkim poprzez przerzut przez granicę zakazanej literatury religijnej oraz tajne święcenia słowackich księży w naszym kraju. Ponadto Słowacy przybywali do Polski na pielgrzymki do znanych sanktuariów (Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej), na spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz Ruchu Światło-Życie. 

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, słowacki Instytut Pamięci Narodu (Ústav Pamäti Národa) i Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie.

Autorzy wystawy: dr hab. Mirosław Szumiło (IPN) i dr František Neupauer (ÚPN)

Informacja techniczna: 18 plansz o wym. 210x100 cm.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie:
Sergiusz Kazimierczuk, e-mail: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl, tel. (22) 581 86 74

Opcje strony