logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wstańcie, chodźmy…« Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Na wystawie, przygotowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, zaprezentowano prawie 40 fotografii ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – w większości dotąd nie znanych nigdy wcześniej nie publikowanych. Wynikiem międzynarodowej kwerendy prasowej jest zbiór przywołanych na wystawie tytułów artykułów z prasy niemieckiej, włoskiej, holenderskiej, francuskiej i amerykańskiej. Ważnym uzupełnieniem narracji są również fragmenty wypowiedzi przedstawicieli władz komunistycznych na temat pielgrzymki – w okresie przygotowań i po jej zakończeniu.

Autorzy wystawy: dr Anna Badura, Ryszard Mozgol, dr Andrzej Sznajder (IPN Katowice).

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Odziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Katowicach.

Opcje strony