logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Powstanie Grudniowe 1970 roku”

Od 2 grudnia 2020 r. na placu Adama Micki​ewicza (Park Żeromskiego) w Szczecinie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wystawą plenerową „Powstanie Grudniowe 1970 roku” przygotowaną przez pracowników Oddziału IPN w Szczecinie i Gdańsku.

Na 32 ekspozytorach została opowiedziana historia robotniczego buntu w PRL w grudniu 1970 r. Podwyżka cen, która miała doprowadzić do znacznego zubożenia społeczeństwa spowodowała ich złość, która pchnęła ich do strajku i walki z komunistycznymi władzami. Według oficjalnych danych zginęło 45 osób, setki zostało rannych. Nikt, nigdy nie poniósł za te zbrodnię odpowiedzialności. Wystawa będzie opowiadać o tym robotniczym buncie na 32 planszach, a jedna z nich będzie plansza przedstawiająca reakcje świata na tę tragedię przez pryzmat prasy np. dotąd nie publikowana w Polsce, w tym temacie, okładka magazynu Time z 28.12.1970 r.
Wystawa jest owocem wielu miesięcy intensywnej pracy całego zespołu, w składzie:

  • ​​Idea wystawy: prof. dr hab. Mirosław Golon, dr Paweł Skubisz
  • Kurator wystawy: dr hab. Sebastian Ligarski
  • Projekt graficzny: Maciej Frycz
  • Autorzy tekstów: dr Piotr Brzeziński, Robert Chrzanowski, Bartosz Januszewski, dr Sebastian Kaniewski, dr hab. Sebastian Ligarski, dr Paweł Miedziński
  • Współpraca: dr Filip Gań czak, dr hab. prof. UZ Tytus Jaskułowski, dr Paweł Piotrowski, Magdalena Ruczyńska, Michał Ruczyński
  • Recenzenci: dr Konrad Knoch, Karol Czechowicz​ 

 

 

   

Opcje strony