logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Solidarność Walcząca

Wystawa została przygotowana z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności Walczącej, jednego z najważniejszych ugrupowań antykomunistycznej opozycji lat osiemdziesiątych.

Wkrótce po powstaniu w 1982 r. Solidarność Walcząca stała się drugą, po strukturach podległych Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, siłą polskiego podziemia. Wyróżniał ją radykalny antykomunizm i jednoznaczne dążenie do obalenia systemu totalitarnego. Solidarność Walcząca skupiała setki zaprzysiężonych członków i tysiące sympatyków. Prowadzono szeroko zakrojoną działalność wydawniczą, radiową, organizowano dziesiątki demonstracji i innych akcji protestacyjnych. Jej przywódcą od początku był Kornel Morawiecki.

Charakter i cele organizacji najlepiej oddaje fragment Zasad ideowych i programu Solidarności Walczącej:

Nie będzie lekko. Za wierność tym prostym przecież celom, przyjdzie nam płacić walką, więzieniem i krwią. A zwycięstwo, które w końcu nastanie, nie okaże się wcale ostateczne. Prawdy i Sprawiedliwości, Wolności i Solidarności trzeba szukać, trzeba im służyć – mieć je nie sposób. Lecz droga do tych ideałów jest najpewniejszą ze wszystkich dróg. Tylko ona wskazuje kierunek życia. Tylko ona przystoi ludziom i społecznościom. My, SW, tą drogą idziemy. Pójdź z nami.

Działalność SW opierała się na poświęceniu setek osób, które wytrwale i konsekwentnie działały na rzecz obalenia systemu komunistycznego w Polsce. Ich walka została w dużej mierze zapomniana, a sama organizacja po 1989 r. niejednokrotnie była dyskredytowana.

Zamierzeniem autorów wystawy było przypomnienie historii tej organizacji, na poszczególnych planszach przedstawiono genezę i strukturę SW, a także różnorodne formy jej działalności.

autor: dr Łukasz Kamiński
współpraca: Anna Piekarska, Paweł Rokicki, Agnieszka Rudzińska
projekt graficzny: Danuta Błahut-Biegańska
 

informacja techniczna: wystawa plenerowa, 16 banerów o wymiarach 226x200 cm rozpinanych na systemie krat budowlanych połączonych w cztery czworoboczne moduły, wystawa dostępna w dwóch wersjach językowych: polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie:
Sergiusz Kazimierczuk  22 581 86 74 / sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

Opcje strony