logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

KPN w Poznańskiem

Wystawa prezentuje działalność Konfederacji Polski Niepodległej w byłym województwie poznańskim. Na pierwszych dwóch panelach wystawy ukazano genezę powstania partii politycznej Konfederacja Polski Niepodległej w 1979 r., a także jej początki na terenie województwa poznańskiego.

Na dalszych planszach przedstawiono natomiast formy działalności poznańskiego środowiska KPN (m.in. druk i kolportaż wydawnictw niezależnych, organizacja demonstracji) oraz stopień inwigilacji i represji jakie podejmowała wobec tej grupy Służba Bezpieczeństwa.

Autorzy:

Bartosz Kuświk, Grzegorz Wołk

Informacja techniczna:

14 plansz 120 x 120 cm. Wystawa w polskiej wersji językowej, przeznaczona do prezentacji plenerowej i wewnętrznej.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej w Poznaniu.

 
  •