logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Jerzy Korolkiewicz 1948–1995

Ekspozycja składa się z obrazów i wierszy Jerzego Korolkiewicza – członka NSZZ „Solidarność” od września 1980 r., współzałożyciela Białostockiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, członka Konfederacji Polski Niepodległej, redaktora, autora, drukarza i kolportera „Biuletynu Informacyjnego” – pisma Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN Obszaru Białystok.

 Otwarcie wystawy odbyło się 13 grudnia 2010 r. w sali konferencyjno-wystawienniczej Oddziału IPN w Białymstoku. Obrazom towarzyszyły pamiątki rodzinne (zdjęcia, listy, dokumenty) dotyczące działalności Korolkiewicza i ulotki pochodzące ze zbiorów Stanisławy Korolkiewicz.

Autor:

dr Ewa Rogalewska.

Współpraca: Stanisława Korolkiewicz.

Projekt graficzny: Navigatorstudio.

Informacja techniczna:

Wystawa do prezentacji we wnętrzu; pierwotnie składała się ze zbioru prac Jerzego Korolkiewicza – 41 obrazów, ulotek i listów oraz 9 paneli w ramach aluminiowych 70X100 cm. Obecnie prezentowana jest wyłącznie w formie 9 paneli w ramach aluminiowych.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Białymstoku.