logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944–1956

Na kilkudziesięciu planszach zamieszczono zdjęcia ukazujące represje władz komunistycznych wobec mieszkańców wsi i ruchu ludowego, a także rolę ludowców w czasie II wojny światowej i po wojnie, m.in.: walkę Batalionów Chłopskich, działalność zakonspirowanych struktur partyjnych Stronnictwa Ludowego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, wprowadzenie dekretu o reformie rolnej, kolektywizację wsi, walkę z „kułakami”, proces szesnastu, powstanie i rozwój Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Autorzy:

Tomasz Bereza, dr Mariusz Krzysztofiński

Oprawa graficzna i skład: dr Marcin Krzanicki

Informacja techniczna:

Liczba paneli: 16

Wymiary: 100 cm x 200 cm

Wystawa wewnętrzna

Wersja językowa: polska

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.