logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Represje wobec wsi i ruchu ludowego w latach 1944–1956

Na kilkudziesięciu planszach zamieszczono zdjęcia ukazujące represje władz komunistycznych wobec mieszkańców wsi i ruchu ludowego, a także rolę ludowców w czasie II wojny światowej i po wojnie, m.in.: walkę Batalionów Chłopskich, działalność zakonspirowanych struktur partyjnych Stronnictwa Ludowego w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, wprowadzenie dekretu o reformie rolnej, kolektywizację wsi, walkę z „kułakami”, proces szesnastu, powstanie i rozwój Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

autorzy: Tomasz Bereza, dr Mariusz Krzysztofiński
oprawa graficzna i skład: dr Marcin Krzanicki
 

informacja techniczna: 16 paneli o wymiarach: 100x200 cm, wystawa wewnętrzna, polska wersja językowa

 

W celu wypożyczenia wystawy prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.

Opcje strony