logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Tu rodziła się Solidarność Rolników

W 40. rocznice powstania NSZZ Solidarności Rolników Indywidualnych IPN stworzył w całej Polsce „zielony szlak” wystaw: „Tu rodziła się Solidarność Rolników”. Ekspozycje składają się z części ogólnopolskiej oraz regionalnych:

- 52 ekspozytorów

- 156 plansz

- około 500 fotografii i dokumentów

 

Powstanie „Solidarności” było jednym z najważniejszych wydarzeń końca XX w. na świecie. Od samego początku wspierali ją polscy rolnicy. Rejestrując NSZZ „Solidarność”, komuniści nie zgodzili się na rejestrację podobnego związku rolników. Jego statut został złożony w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie już 24 września 1980 r.

Wśród najważniejszych postulatów ludności wiejskiej znalazły się

– prawo do swobodnego zrzeszania się w niezależnych związkach zawodowych

 – poszanowanie przez komunistyczne władze prawa do własności ziemi

– swobodny obrót własnością ziemską

– zrównanie w prawach gospodarstw rolników indywidualnych z uprzywilejowanymi dotąd państwowymi gospodarstwami rolnymi (PGR)

– ujednolicenie praw socjalnych na wsi i w mieście

 – reforma szkolnictwa wiejskiego

– poszanowanie wolności religijnej

Opcje strony