logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Strajki ustrzycko-rzeszowskie grudzień 1980 – luty 1981

Wystawa prezentuje aspekty polskiej polityki rolnej za czasów Edwarda Gierka i Piotra Jaroszewicza, dokumentuje też rodzącą się pod koniec lat siedemdziesiątych opozycję chłopską oraz powstawanie pierwszych struktur związkowych rolniczej „Solidarności”.

Zebrany materiał pozwala poznać przebieg protestu ustrzyckiego oraz działania organów bezpieczeństwa wobec strajkujących, przedstawia zjazd zjednoczeniowy rolniczych związków zawodowych, powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych oraz dramatyczne wydarzenia, które poprzedziły jego rejestrację.

Autorzy:

Tomasz Bereza

Oprawa graficzna i skład: Jakub Izdebski, Igor Witowicz

Informacja techniczna:

Liczba paneli: 31

Wymiary: 100 cm x 70 cm (1), 140 x 100 (24), 70 x 100 (1), 50 x 60 (2), 60 x 50 (3)

Wystawa wewnętrzna

Wersja językowa: polska

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Rzeszowie.

Opcje strony