logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

»...w godzinie ciężkiej próby...« Opozycja gorzowska od stanu wojennego do wyborów czerwcowych 1989 r.

Wystawa stanowi ważne dopełnienie dotychczasowych ekspozycji „Warto było. Niezależne Zrzeszenie Studentów AWF Poznań filia Gorzów Wielkopolski 1980/1981”, „Ruch Młodzieży Niezależnej”, „Narodziny wolności” oraz „Karnawał »Solidarności« w Gorzowie Wielkopolskim 1980–1981”.

Celem ekspozycji jest zapoznanie młodego pokolenia z najnowszą historią Polski przez pryzmat wydarzeń w regionie. Ma ona również wspomagać tworzenie lokalnej tożsamości, tak ważnej dla społeczeństwa regionu. Wśród prezentowanych materiałów znalazły się podziemne wydawnictwa powstałe w Gorzowie Wlkp. i regionie, publikacja „Radio >>Solidarność>>” oraz treść dalekopisów przesyłanych z Gorzowa Wlkp. do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie. Całość wzbogacają poruszające relacje świadków wydarzeń z lat osiemdziesiątych. Materiały pochodzą ze zbiorów Delegatury IPN w Gorzowie Wielkopolskim, Archiwum Państwowego w Gorzowie, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta, Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp. oraz ze zbiorów osób prywatnych, m.in. Ireneusza Grzegolca, Stefanii Hejmanowskiej, Kazimierza Ligockiego, Stanisława Oczkosia, Waldemara i Marka Rusakiewiczów, Stanisława Sinkowskiego, Kazimierza Sokołowskiego, Zbigniewa Syski.

Autorzy:

Grzegorz Czapski, Zofia Fenrych, Jarosław Palicki

Informacja techniczna:

16 plansz o wymiarach 150 x 100 cm, tworzących 4 panele; wystawa wewnętrzna

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Szczecinie.

Opcje strony