logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Żądamy wypuszczenia aresztowanych kolegów z Krakowa!” Protest studentów poznańskich z 13 maja 1946 r.

Celem wystawy jest przypomnienie i spopularyzowanie wiedzy o fali protestów społecznych jaka przeszła przez kraj w maju 1946 r. Protesty studenckie w roku 1946 r. były kolejną formą oporu społecznego wobec budowanego od 1944 r. na ziemiach polskich komunistycznego systemu władzy.

Tematyka wystawy koncentruje się na wystąpieniu poznańskich  studentów z 13 maja 1946 r., który był wyrazem solidarności z koleżankami i kolegami z innych ośrodków akademickich (w tym przede wszystkim ze środowiskiem krakowskich studentów), aresztowanymi przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej podczas manifestacji trzeciomajowych 1946 r.

Autorzy:

A. Łuczak, M. Podemski

Informacja techniczna:

12 plansz 100 x 120 cm w polskiej i angielskiej wersji językowej. Wystawa przeznaczona do prezentacji plenerowej i wewnętrznej.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Poznaniu.

Opcje strony