logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

W cieniu jednostki. Kult Stalina na Górnym Śląsku

Celem wystawy jest ukazanie różnych metod oddziaływania na społeczeństwo Górnego Śląska, służącego ugruntowaniu przekonania o wyjątkowej roli i niezwykłym znaczeniu sowieckiego dyktatora. Kreowaniem jego wizerunku zajmowała się przede wszystkim zhierarchizowana partia, której pomagały w tym organizacje społeczne, administracja i środki masowego przekazu.

Różnorodne formy kultu Stalina były propagowane od chwili wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk. W następnych latach jego kult coraz wyraźniej nabierał cech bałwochwalstwa i obejmował kolejne sfery życia, by osiągnąć apogeum po śmierci tyrana w marcu 1953 r., kiedy to podjęto decyzję o bezprecedensowej zmianie nazwy Katowice na Stalinogród.

Autorzy:

dr Adam Dziuba i dr Bogusław Tracz (IPN Katowice) oraz Justyna Pawlas (Muzeum Historii Katowic) we współpracy z pracownikami Archiwum Państwowego w Katowicach.

Informacja techniczna:

20 roll-upów o wymiarach 85 x 200 cm; wystawa jest przeznaczona jest do prezentacji we wnętrzach.

W celu wypożyczenia wystawy, prosimy o kontakt z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej w Katowicach. 

Opcje strony