logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Pokolenia Wolności

Bitwa Warszawska 1920 – Katyń 1940 – „Solidarność” 1980 to etapy walki, śmierci i zwycięstw kolejnych pokoleń niezliczonych polskich rodzin. Przez pryzmat losów kilku rodów: Gwoździewiczów, Lazarowiczów, Kuleszów, Magierskich i Majdzików wystawa ukazuje  dziedziczone z pokolenia na pokolenie dążenie do wolności, które inspirowało kolejne generacje Polaków.

 

Rys historyczny rodzin – bohaterów wystawy

W XX w. w historii naszego narodu szczególnie zapisały się trzy pokolenia. Pierwsze wywalczyło niepodległość Ojczyzny i obroniło ją przed najazdem bolszewickim w sierpniu 1920 r. Drugie – skrwawione w II wojnie światowej i w późniejszym oporze przeciwko zniewoleniu komunistycznemu – to pokolenie Polski Walczącej. I wreszcie trzecie – pokolenie Solidarności, zrywami w latach 1966, 1968, 1970, 1976 i 1979 przygotowujące wielkie przebudzenie narodowe z 1980 r., którego zasługą było obalenie komunizmu i ponowne odrodzenie się Rzeczypospolitej.

 

 • „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
 • „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)
  „Pokolenia wolności” – Warszawa, 29 lipca 2020. Fot. Sławek Kasper (IPN)

 

Niepodległościową sagę rodu Gwoździewiczów z Andrychowa pod Wadowicami otwiera Jan (1898–1969) członek „Sokoła”, ochotnik I Brygady Legionów i obrońca Lwowa. Kolejne pokolenia broniły przed Niemcami brytyjskiego nieba, walczyły w Armii Krajowej, tworzyły w Katowicach „Solidarność”, „Konfederację Polski Niepodległej”, „Solidarność Walczącą” i „Polska Partię Niepodległością”, po upadku komunizmu budowały na Górnym Śląsku polską państwowość.

 

 • Weteran I Brygady Legionów Polskich oraz Wojska Polskiego sierż. Jan Gwoździewicz ze swoim synem Karolem Franciszkiem, późniejszym żołnierzem Armii Krajowej, a następnie działaczem NSZZ „Solidarność”. Fot. ze zbiorów Karola Gwoździewicza
  Weteran I Brygady Legionów Polskich oraz Wojska Polskiego sierż. Jan Gwoździewicz ze swoim synem Karolem Franciszkiem, późniejszym żołnierzem Armii Krajowej, a następnie działaczem NSZZ „Solidarność”. Fot. ze zbiorów Karola Gwoździewicza

 

Patriarcha rodu Kuleszów – Władysław (1900-1978) uczeń szkoły handlowej w Jędrzejowie, ochotnik do Legionów i żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej. Wziął też udział w wojnie z Ukraińcami, a następnie z bolszewikami w 1920 r. We wrześniu 1939 r. walczył z Niemcami. Jego córka Barbara (1927–1998), urodzona w Wilnie była łączniczką „Baszty” w Powstaniu Warszawskim. W stanie wojennym działała w krakowskim Arcybiskupim Komitecie Pomocy Więzionym i Internowanym oraz w zakopiańskiej Tajnej Komisji Miejskiej „Solidarności”. Wnuczka mjr. Kuleszy, Kinga Kamińska (ur. 1948) była sekretarzem prezydium Komisji Zakładowej „Solidarności” Uniwersytetu Warszawskiego, następnie kolporterem oraz międzynarodową łączniczką podziemnych drukarni.

 

 • Uczestniczka powstania warszawskiego Barbara Kojer z d. Kulesza „Tosia” z córką Kingą w Warszawie na początku lat pięćdziesiątych. W latach osiemdziesiątych obie aktywnie działały w opozycji solidarnościowej. Fot. ze zbiorów Kingi Kamińskiej
  Uczestniczka powstania warszawskiego Barbara Kojer z d. Kulesza „Tosia” z córką Kingą w Warszawie na początku lat pięćdziesiątych. W latach osiemdziesiątych obie aktywnie działały w opozycji solidarnościowej. Fot. ze zbiorów Kingi Kamińskiej

 

W wywodzącej się z Kresów, a osiadłej po wojnie we Wrocławiu rodzinie Lazarowiczów szczególną rolę odegrał mjr Adam Lazarowicz ps. „Klamra” (1902–1951), młodociany ochotnik Wojska Polskiego z lat wojny o niepodległość i granice 1919–1920, a później oficer AK-WiN, rozstrzelany w stalinowskim więzieniu w 1951 r. Jego drogą podążał syn Zbigniew Lazarowicz (1925–2017), również oficer AK i więzień reżimu komunistycznego, a później działacz „Solidarności”. Kolejnym w sztafecie pokoleń był wnuk „Klamry” i syn Zbigniewa – Romuald Lazarowicz (1953–2019), który należał do najaktywniejszych działaczy „Solidarności” a następnie „Solidarności Walczącej” we Wrocławiu. Wydrukował pierwszy numer czasopisma (Z Dnia na Dzień) wydawanego regularnie w stanie wojennym oraz współtworzył podziemne Radio „Solidarność Walcząca”.

 • Mjr. Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, nauczyciel, oficer AK-WiN, rozstrzelany przez komunistów 1 marca 1951 r. Pośmiertnie awansowany do stopnia ppłk. Fot. AIPN
  Mjr. Adam Lazarowicz ps. „Klamra”, nauczyciel, oficer AK-WiN, rozstrzelany przez komunistów 1 marca 1951 r. Pośmiertnie awansowany do stopnia ppłk. Fot. AIPN
 • Romuald Lazarowicz, współtwórca poligrafii „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”, szef Radia Solidarność Walcząca”. Fot. Arch. SW. Romuald Lazarowicz, współtwórca poligrafii „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”, szef Radia Solidarność Walcząca”. Fot. Arch. SW.
  Romuald Lazarowicz, współtwórca poligrafii „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”, szef Radia Solidarność Walcząca”. Fot. Arch. SW. Romuald Lazarowicz, współtwórca poligrafii „Solidarności” i „Solidarności Walczącej”, szef Radia Solidarność Walcząca”. Fot. Arch. SW.

W osiadłej w Skawinie rodzinie Majdzików, wzorem dla przyszłych pokoleń stał się Zygmunt Majdzik (1897–1940), żołnierz Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., a później funkcjonariusz Policji Państwowej i urzędnik w krakowskim magistracie. W trakcie wojny obronnej 1939 r. trafił do niewoli sowieckiej i wraz z innymi jeńcami z obozu w Ostaszkowie został rozstrzelany wiosną 1940 r. w ramach zbrodni katyńskiej. Walkę ojca kontynuował syn Mieczysław (1929–2002), członek podziemia zbrojnego po 1945 r. i więzień stalinowski w latach 1949–1955. Przez cały okres PRL prowadził on działalność antykomunistyczną i niepodległościową, za co był wielokrotnie represjonowany. Działał w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacji Polski Niepodległej oraz w NSZZ „Solidarność”. Ojca aktywnie wspierał syn Ryszard (ur. 1958), który współtworzył NSZZ „Solidarność” w krakowskim Elbudzie, a po ucieczce z internowania w czasie stanu wojennego działał w podziemiu solidarnościowym. Wydawał niezależną prasę i uczestniczył w licznych protestach, w tym w strajku w Hucie im. Lenina w kwietniu – maju 1988 r.

 • Działacz podziemnej „Solidarności” Ryszard Majdzik aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa 2 września 1984 r. Fot. AIPN
  Działacz podziemnej „Solidarności” Ryszard Majdzik aresztowany przez Służbę Bezpieczeństwa 2 września 1984 r. Fot. AIPN

Maria Jankowska, z pochodzenia Karaimka z Krymu (1879–1937), wraz ze swym mężem, została aresztowana przez Rosjan w 1908 za konspirację w Polskiej Partii Socjalistycznej i zesłana na Syberię. Po powrocie to małżeństwo lekarzy kontynuowało pracę społeczną i konspiracyjną. Przechowywali archiwum Pierwszej Brygady. Po wojnie Maria poświęciła się pracy dla ubogich i osieroconych dzieci. Syn Bartłomiej był ochotnikiem w wojnie polsko-bolszewickiej i zginął w walce. Córka Danuta, po mężu Magierska (1910–1984), urodzona na Wileńszczyźnie, mgr. polonistyki, była we władzach Lubelskiej Chorągwi Harcerek, a w czasie wojny konspiratorka Armii Krajowej i wiceszefowa Wojskowej Służby Kobiet do 1945 r.; po wojnie bibliotekarka w jednej z lubelskich szkół średnich, skazana przez komunistów na 10 lat więzienia. Jej syn Jan (ur. 1936) wykładowca Akademii Rolniczej w Lublinie jeszcze przed Sierpniem 80 współpracował z pismem „Spotkania. Niezależnym Pismem Młodych Katolików”, następnie działał we władzach uczelnianej „Solidarności” a w stanie wojennym był założycielem różnych pism, drukarzem i kolporterem.

 • Działaczka niepodległościowa i socjalistyczna dr Maria Jankowska z synem Bartłomiejem i córką Joanną w 1908 r. . Fot. Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”
  Działaczka niepodległościowa i socjalistyczna dr Maria Jankowska z synem Bartłomiejem i córką Joanną w 1908 r. . Fot. Prywatne Muzeum Historyczne „Znaki Czasu”

 

Opcje strony