logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Patrioci. Żołnierze. Żydzi.

Wystawa multimedialna „Patrioci. Żołnierze. Żydzi” została stworzona w oparciu o nowoczesne rozwiązania w zakresie nauczania historii. W swojej treści prezentuje dzieje Żydów bijących się o polską niepodległość.

W świadomości społeczeństwa wiedza o skali uczestnictwa polskich Żydów w czynie niepodległościowym jest niewielka. Spełniony z poświęceniem i męstwem udział tysięcy Żydów – żołnierzy i oficerów Wojska Polskiego – jest niebłahą częścią wielowiekowego dziedzictwa społeczności żydowskiej w Polsce. Bardziej znaczącą, że przytłaczająca większość spośród nich nie wywodziła się z rodzin zasymilowanych. Dowodziło to, że bycie patriotą polskim, męstwo i poświęcenie nie wymagały wyrzeczenia się religii i tradycji. Polska była także ich ojczyzną.

 

Autorzy:

Tekst i wybór materiałów: dr hab. Marek Gałęzowski
Koordynacja projektu: Elżbieta Duda, Paulina Guła, Konrad Starczewski
Koncepcja plastyczna i skład: Paulina Guła, Łukasz M. Pogoda
Redakcja: Iwona Gałęzowska
Korekta: Magdalena Baj
Tłumaczenie na jęz. angielski: GROY Translations
Ilustracje: Roman Kucharski, Maciej Czaplicki
Współpraca: Sergiusz Kazimierczuk, dr Grzegorz Łeszczyński, Łukasz M. Pogoda, dr Tomasz Sikorski, Konrad Starczewski

 

Opcje strony