logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstania śląskie 1919-1921 PL/EN

Wystawa elementarna "Powstania śląskie 1919-1921" przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Prezentuje historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej.

Autor: Aleksandra Korol-Chudy
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz
Projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy
Recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał


Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka

 

 

 

Panele wystawy

Opcje strony