logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstania śląskie 1919–1921 PL/EN

Wystawa elementarna Powstania śląskie 1919–1921 przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach prezentuje historię walk o przyłączenie Górnego Śląska do Rzeczpospolitej w okresie kształtowania granic kraju po zakończeniu I wojny światowej.

autor: Aleksandra Korol-Chudy
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz
projekt graficzny i skład: Aleksandra Korol-Chudy
recenzja: dr Mirosław Węcki, dr hab. Filip Musiał


Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Ośrodka Karta, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

 

 

 

Panele wystawy

Opcje strony