logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnia nieukarana - łagry sowieckie

Wystawa elementarna przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Przedstawia podstawowe informacje na temat historii łagrów sowieckich.

Autor: dr Aleksandra Rybińska-Bielecka
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz
Projekt graficzny: ARSA
Recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr hab. Dariusz Rogut

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Ośrodka Karta, Rosyjskiego Archiwum Państwowego, Archiwum Gułagu/Tomasz Kizny oraz domeny publicznej. 

Panele wystawy

Opcje strony