logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wojsko Polskie i jego tradycje 1918–1939

 

Wystawa Wojsko Polskie i jego tradycje 1918–1939 przygotowana została przez wrocławski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 

Autorzy: dr Daniel Koreś, dr Andrzej Olejniczak
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
projekt i opracowanie graficzne: Katarzyna Niklas 
recenzja: dr Paweł Skubisz, dr hab. Filip Musiał
redakcja językowa: Piotr Klimczak

Zaprezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 W wystawie przedstawiono organizację, skład i wyposażenie Wojska Polskiego w l.1918-1939. Przedstawiono również wizerunki postaci najważniejszych dowódców WP w kampanii polskiej 1939 r. 

Panele wystawy

Opcje strony