logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945

Wystawa elementarna Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945 została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie przy współpracy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN Delegatura w Radomiu.

autor: dr hab. Sebastian Piątkowski
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Magdalena Śladecka, Anna Łukasik
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Paweł Skubisz

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów m.in.: Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum Państwowego w Gdańsku, Centrum Naukowo-Informacyjnego „Memoriał” w Moskwie, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka KARTA, Muzeum i Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Archiwum PCK, Teatru NN.

Wystawa elementarna Zbrodnie niemieckie i sowieckie na Polakach 1939-1945 prezentuje najważniejsze informacje na temat zbrodni dokonanych przez okupantów niemieckich i sowieckich na obywatelach polskich w latach wojny i okupacji 1939-1945.

 

Panele wystawy

Opcje strony