logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Podziemie niepodległościowe na Kielecczyźnie po 1944 r.

Wystawa elementarna przygotowana przez Referat Edukacji Narodowej w kieleckiej delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentuje najważniejsze informacje na temat podziemia niepodległościowego po 1944 r. w ujęciu lokalnym: drugowojenny rodowód konspiracji antykomunistycznej, działalność organizacji „Niepodległość”, Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj oraz Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” oraz ich przywódców. Poszczególne plansze poświęcone zostały również najważniejszym nurtom i grupom podziemia na Kielecczyźnie, represjom zastosowanym wobec oddziałów przez aparat bezpieczeństwa oraz antykomunistycznym organizacjom młodzieżowym.

Zachęcamy do pobrania zamieszczonego poniżej pliku z wystawą (w formacie B1 lub A3) i samodzielnego wydrukowania całości, złożonej z 16 plansz.

 

autorzy: Edyta Krężołek, Ilona Religa-Gola, dr Michał Zawisza

koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

projekt graficzny: Anna Sowińska

recenzja: Zenon Fajger, Maciej Rędziniak, Szymon Węglowski

 

W wystawie wykorzystano zdjęcia ze zbiorów Archiwum IPN, Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej, Filmoteki Narodowej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Archiwum Światowego Związku Żołnierzy AK Odział Kielce, zbiorów prywatnych Kazimiery Gołębiowskiej, Ryszarda Wójcika oraz fotografie autorskie Katarzyny Pronobis.

Panele wystawy

Opcje strony