logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej

Wystawa elementarna Kresy – Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej przygotowana przez Referat Edukacji Narodowej w Bydgoszczy  prezentuje zarys historii ziem wschodnich Rzeczypospolitej oraz ich bogatego dziedzictwa kulturowego.

Autorzy: Joanna Krzemień-Wiejak,

dr Kamila Churska-Wołoszczak

Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz

Korekta: Anna Świtalska-Jopek

Projekt graficzny: Piotr Wiejak

Recenzja: Piotr Milczanowski, dr hab. Filip Musiał

Opracowanie map: Ponad Design

Wykorzystano fotografie ze zbiorów: Archiwum IPN, Biblioteki Narodowej, Głównej Biblioteki Lekarskiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka Karta, Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Broni Kazimierza Sosnkowskiego, zbiorów prywatnych rodziny Krzemieniów.

 

Panele wystawy

Opcje strony