logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Aktion "Reinhardt" 1942–1943

Wystawa elementarna Aktion "Reinhardt" 1942–1943 została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie i Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie Delegatura w Radomiu.

autor: dr hab. Sebastian Piątkowski
współpraca: Karolina Zarębska
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Anna Łukasik, Magdalena Śladecka,
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Roman Gieroń

Wystawa pt. Aktion "Reinhardt" 1942–1943 została poświęcona jednemu z najbardziej krwawych rozdziałów historii Zagłady europejskich Żydów – zbrodniczej operacji przeprowadzonej przez niemiecką III Rzeszę i jej sojuszników. Jej celem była całkowita likwidacja gett w Generalnym Gubernatorstwie i Okręgu Białostockim, co było równoznaczne z wymordowaniem ich mieszkańców. Za datę symbolizującą rozpoczęcie akcji eksterminacyjnej uznaje się 16/17 marca 1942 r., gdy do Bełżca przywieziono pierwszy transport Żydów z lubelskiego getta. Dotknęła przede wszystkim ludność zamieszkałą w Małopolsce, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz na Kresach południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej. Wśród zamordowanych ponad 200 tys. pochodziło z Dystryktu Krakowskiego GG.

Na początkowych panelach omówione zostały cele niemieckiej polityki antyżydowskiej i etapy jej realizacji na okupowanych ziemiach polskich. Kolejne panele zostały poświęcone likwidacji getta w Lublinie, stworzonym specjalnie na potrzeby Aktion "Reinhardt" obozom Zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince oraz włączonym w realizację mordu niemieckim obozom koncentracyjnym KL Lublin (Majdanek) i KL Auschwitz.

Panele wystawy

Opcje strony