logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wydarzenia Zielonogórskie 30 maja 1960 r.

30 maja 1960 r. na ulicach Zielonej Góry doszło do starć między mieszkańcami a siłami milicyjnymi. Wypadki, określane jako Wydarzenia Zielonogórskie, były pokłosiem decyzji o eksmisji parafii św. Jadwigi z tzw. Domu Katolickiego, który odgrywał istotną rolę w życiu lokalnej społeczności, podobnie jak pierwszy polski proboszcz w tym mieście – ks. Kazimierz Michalski.

Władze państwowe dążyły wówczas do marginalizacji Kościoła, a jedną z ich metod było odbieranie, przyznanych wcześniej, dawnych ewangelickich nieruchomości. Mimo podjętych uprzednio przygotowań skala wystąpień zielonogórzan zaskoczyła miejscowych działaczy partyjnych oraz funkcjonariuszy SB i MO. Po brutalnym spacyfikowaniu demonstrantów, władze przystąpiły do represji wobec „chuliganów”, jak określano uczestników w lokalnej prasie. Zapadały wyroki więzienia, nakładano kary administracyjne, w zakładach pracy oraz szkołach miały miejsce szykany, a ks. Kazimierz Michalski zmuszony został do opuszczenia swojej parafii.

Prawdę o Wydarzeniach Zielonogórskich, które były jednym z największych wystąpień społeczeństwa w obronie wiary i wolności między rokiem 1956 a 1970, zaczęto odkrywać dopiero po przemianach ustrojowych.

Z okazji kolejnej rocznicy walk w obronie Domu Katolickiego Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu przygotowało wystawę pt. „Wydarzenia Zielonogórskie 30 maja 1960 r.” Powstała ona w ramach projektu edukacyjnego IPN „Wystawy elementarne”. Publikacja składa się z 14 plansz obrazujących najważniejsze zagadnienia związane z obroną Domu Katolickiego. Zachęcamy Państwa do samodzielnego pobrania jej i wykorzystania do celów edukacyjnych.

Autor wystawy: Krzysztof Mazur

 Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz

 Koncepcja plastyczna: dr Karolina Zielazek-Szeska

 Korekta: Ewa Mielczarek

Recenzja: dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, dr Tadeusz Dzwonkowski

Fotografie i dokumenty:

 Narodowego Archiwum Cyfrowego (NAC), Archiwum Gazety Lubuskiej (AGL), Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN), Archiwum Prywatne Autora (APA), Zasoby Biblioteki Sejmu

 

Panele wystawy

Opcje strony