logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie po 1944 r.

Wystawa elementarna pt. Podziemie niepodległościowe na Lubelszczyźnie po 1944 r., przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, w przystępnej formie prezentuje najważniejsze fakty z historii dramatycznych zmagań polskiego niepodległościowego podziemia na Lubelszczyźnie z komunistycznym zniewoleniem po 1944 roku.

Na 18 planszach, w porządku chronologicznym, począwszy od wkroczenia Armii Czerwonej na tereny dzisiejszej Polski, przez wieloletni zbrojny opór wobec zbrodniczego systemu komunistycznego, aż do straceńczej walki ostatnich „leśnych” w połowie lat 50. XX w., przedstawiono tragiczne losy ludzi, którzy decydując się na walkę z bronią w ręku, odrzucili możliwość egzystencji pod rządami kolaborantów. Tych, którzy za przywiązanie do tradycji niepodległościowej zapłacili cenę najwyższą spośród wszystkich grup i środowisk walczących o wolną, demokratyczną Polskę.

Autor: Grzegorz Makus
Koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Opracowanie graficzne: Anna Łukasik
Recenzja: dr Krzysztof Busse

Do przygotowania wystawy wykorzystano zdjęcia z Archiwum IPN, Archiwum Państwowego w Lublinie oraz zbiorów prywatnych. Wiele fotografii i dokumentów zostało zaprezentowanych po raz pierwszy.

 

Panele wystawy

Opcje strony