logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Bunt robotników. Grudzień '70 – luty '71

Wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Szczecinie, prezentuje podstawowe informacje dotyczące genezy, przebiegu oraz konsekwencji rewolty robotników w grudniu 1970 r.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Archiwum IPN.

autor: dr Sebastian Kaniewski
koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Marcin Ozga
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Piotr Brzeziński

Panele wystawy

Opcje strony