logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Krzyż - symbol wiary i wolności

Wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, przedstawia historię Noej Huty - pierwszego maista komunistów które miało być bez Boga. W obronie swej wiary staneli zwykli ludzie - mieskzańcy Nowej Huty.

 

Autorzy: Michał Masłowski, Wojciech Paduchowski, Maja Wąchała Recenzja: Andrzej Malik, dr Piotr Skubisz, dr Andrzej Sznajder Projekt graficzny: Nowak–Projekt

Zdjęcia pocgodzą z Archiwum IPN,  Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Archiwum „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”,  Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Muzeum Krakowa,  Archiwum Akt Nowych oraz zbiorów prywatnych Jerzego Ridana,  Agnieszki Solawy - pozyskane przez Leszka J. Sibilę, Tomasza Bartosika, Adama Macedońskiego

Opcje strony