logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Krzyż – symbol wiary i wolności

Wystawa elementarna, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, przedstawia historię Nowej Huty – pierwszego w Polsce komunistycznego miasta, które miało być zbudowane bez Boga. W obronie swej wiary stanęli jednak zwykli ludzie – mieszkańcy Nowej Huty.

autorzy: Michał Masłowski, Wojciech Paduchowski, Maja Wąchała

recenzja: Andrzej Malik, dr Piotr Skubisz, dr Andrzej Sznajder

projekt graficzny: Nowak_Projekt

 

Zdjęcia pochodzą z Archiwum IPN,  Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Archiwum „Głosu. Tygodnika Nowohuckiego”, Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Archiwum Muzeum Krakowa, Archiwum Akt Nowych oraz zbiorów prywatnych Jerzego Ridana,  Agnieszki Solawy – pozyskane przez Leszka J. Sibilę, Tomasza Bartosika, Adama Macedońskiego.

Panele wystawy

Opcje strony