logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Informacja

Strona w trakcie przygotowywania. Przepraszamy i zapraszamy w późniejszym czasie.

Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach. Gustaw Heling-Grudziński na tle historii Polski

W związku z uchwałą Sejmu RP z 20 lipca 2018 r. ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski.

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o postaci Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz dziejach Polski w latach II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli II Rzeczpospolitej w ZSRS.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym trzyosobowe drużyny przygotowywują audycję radiową lub gazetę szkolną poświęconą tematowi konkursu. Etap drugi będzie miał formę turnieju sprawdzającego wiedzę o życiu bohatera konkursu oraz historii Polski.

Organizatorzy Konkursu zapewniają nocleg członkom zespołu i opiekunom oraz przewidują cenne nagrody rzeczowe.

terminy:

  • zgłaszanie uczestników – do 4 października 2019 r.
  • nadsyłanie prac – do 28 października 2019 r. (w przypadku drogi pocztowej decyduje data stempla pocztowego)
  • ogłoszenie wyników pierwszego etapu – 8 listopada 2019 r.
  • finał konkursu – 22 listopada 2019 r.

Aktualności