logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć. Pokolenie Kolumbów w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego​

Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza nauczycieli i uczniów do I edycji jednoetapowego ogólnopolskiego konkursu Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć. Pokolenie Kolumbów w 100. rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Konkurs jest poświęcony pokoleniu tzw. Kolumbów – Polaków, którzy jako pierwsi urodzili się w wolnej ojczyźnie. Wychowani zostali przez tych, którzy sami nie zaznali niepodległości, a jedynie o niej marzyli. To pokolenie, które gotowe było do wielkich poświęceń. Przez wiele lat wskazywało drogę pozostałym. Dziś Kolumbowie obchodziliby swoje 100. urodziny.

szczegóły konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział zespoły, w których skład wchodzą nauczyciel i uczniowie szkoły średniej (I–III osoby)

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu lekcji w dowolnej, ale ciekawej formie. Jej tematem mają być życiorysy Polaków z pokolenia Kolumbów, osób, które przyszły na świat w wolnej Polsce i następnie walczyły przeciwko niemieckim oraz sowieckim okupantom w trakcie II wojny światowej oraz w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Praca ma mieć formę lekcji, która zostanie zorganizowana i zaprezentowana w szkole przez zespół. Czas trwania lekcji nie powinien być krótszy niż 20 minut i nie dłuższy niż 35 minut. Lekcja powinna zostać zarejestrowana urządzeniem do nagrywania obrazu i dźwięku (np. kamerą). Film z zarejestrowaną lekcją powinien zostać umieszczony na portalu youtube, a link do niego przesłany na mail osoby koordynującej konkurs z ramienia Organizatora.

Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym (sprawdzana będzie m.in. ich zgodność z faktami historycznymi i realiami epoki) przez jury, którego skład wybierze Organizator.

terminy:

Członkowie zespołu nadsyłają prace do 18 grudnia 2020 r. Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy powinien zostać wysłany pocztą lub kurierem na adres Organizatora.

Rozstrzygnięcie oraz ostateczny termin podania wyników konkursu i wyłonienia laureatów nastąpi do 29 stycznia 2021 r. O wręczeniu nagród laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie oraz poprzez informację na stronie internetowej Organizatora.

koordynator ogólnopolskidr Marek Kozubel 022 581 85 95 / marek.kozubel@ipn.gov.pl

adres Organizatora:

Biuro Edukacji Narodowej IPN,

ul. Postępu 18,

02-676 Warszawa

z dopiskiem Historia, którą chciałbym wam opowiedzieć.

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączniki oraz formularz, znajdujące się poniżej.