logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki XI edycji ogólnopolskiego projektu IPN „Kamienie Pamięci”

Organizatorzy konkursu Bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej informują, że do tegorocznej edycji zgłosiło się łącznie 96 drużyn, jednak sprawozdania z realizacji działań, które było warunkiem udziału w projekcie, przesłało 65 drużyn i z tymi pracami zapoznało się jury. Dzięki pozytywnej ocenie prawo do otrzymania dyplomów i statuetek oraz zaproszenie do Poznania uzyskało 30 drużyn i 7 osób prywatnych.

Prace niezakwalifikowane nie spełniały warunków określonych w regulaminie tegorocznej edycji i nie zostały pozytywnie ocenione przez Komisję.

Przedstawiony w sprawozdaniach drużyn poziom merytoryczny był zróżnicowany. Jury wysoko oceniło wysiłek uczestników włożony w odnalezienie bohaterów lokalnych, dotarcie do materiałów źródłowych, współpracę z instytucjami terenowymi i upowszechnienie wybranych postaci w przestrzeni publicznej. Komisja wzięła pod uwagę również trudności związane z prowadzeniem prac w trakcie pandemii koronawirusa (COVID-19). Uczestnicy projektu wykorzystali różne formy upamiętnienia bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Główną uwagę skupili na upowszechnieniu informacji w formie efektownych prezentacji, udostępnionych na stronach internetowych. Jury z dużym zainteresowaniem zapoznało się z pracami pisanymi przez członków rodzin bohaterów: dzieci, wnuków i prawnuków. Prace uznane za najciekawsze będą publikowane na stronie internetowej IPN. Jednocześnie powiadamiamy, że ich autorzy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni do Poznania w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2020/2021, gdzie wezmą udział w programie podsumowującym projekt w mniejszych grupach.

 

kontakt do organizatorów:

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu

Projekt edukacyjny „Kamienie Pamięci”
ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań

tel. (61) 83 56 952 / mail: anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl