logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w malarstwie, rysunku i grafice

Ideą konkursu jest plastyczna interpretacja twórczości polskiego poety czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów, związanego z pismem „Płomienie” oraz miesięcznikiem „Droga”, uczestnika powstania warszawskiego.

Chcemy zachęcić młodzież do rozwijania kreatywności i wrażliwości poprzez połączenie literatury i sztuki w malarskim przepracowaniu tematu, do dokonania analizy i interpretacji wybranego wiersza, co z kolei ma prowadzić do pogłębionej refleksji na temat postawy Polaka – poety – patrioty. Istotne jest zwrócenie uwagi na człowieka, który opisywał zaistniałą rzeczywistość, będąc jej naocznym świadkiem i uczestnikiem. Proponujemy odniesienie do źródeł literackich, ale również ich interpretacyjne, metaforyczne czy symboliczne poszerzenie poprzez medium plastyczne – malarstwo, grafikę, rysunek.

koordynator: Michał Masłowski / michal.maslowski@ipn.gov.pl

Harmonogram konkursu 

  • 8 października 2020 - ogłoszenie konkursu
  • 22 stycznia 2021 - nadsyłanie zgłoszeń  prac na Konkurs
  • 29 stycznia 2021 - ogłoszenie wyników  (bezpośredni kontakt Kuratora z Opiekunem Uczestnika lub szkołą, zaproszenie Uczestnika wraz z Opiekunem na wernisaż Wystawy; organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z zakwalifikowanymi na wystawę/nagrodzonymi Autorami)
  • 15 lutego 2021  - termin wernisażu wystawy, na którym  zostanie ogłoszona lista Laureatów wraz z uroczystym wręczeniem Dyplomów i nagród
  • 15 luty – 15 marzec 2021 - czas trwania Wystawy  Pokonkursowej w IV LO w Olkuszu
  • 16 marca – 16 kwietnia  2021 -  Czas trwania wystawy pokonkursowej w CE IPN Przystanek Historia w Krakowie