logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki 11. edycji konkursu „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…”

Jak co roku uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzenie karty z albumu rodzinnego, poświęconej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Tym razem jednak autorzy i opiekunowie merytoryczni podjęli się misji bez precedensu – wykonania pracy w warunkach trwającej (niestety) pandemii. Z tego powodu składamy im szczególne wyrazy uznania i podziękowania.

Do Instytutu Pamięci Narodowej wpłynęło 106 prac. Przedstawiciele organizatorów zasiadający w komisji konkursowej oceniali nadesłane prace pod względem dopełnienia wymogów formalnych, zawartości merytorycznej, projektu graficznego, estetyki oraz oryginalności pomysłu. Nagrodą I stopnia, uhonorowaliśmy autorów i opiekunów merytorycznych 14 najlepszych prac. Dodatkowo wyróżniliśmy 9 prac nagrodą II stopnia w postaci gier i publikacji IPN, które planujemy wręczyć podczas uroczystego spotkania finałowego w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

W poprzednich latach laureaci I stopnia konkursu wyjeżdżali m.in. do Włoch, by odwiedzić miejsca związane z walkami 2. Korpusu Polskiego, w którym służyli żołnierze ocaleni z obozów i łagrów w Związku Sowieckim. W kolejnych latach przemierzali Niemcy, Holandię, Francję, Belgię szlakiem walk 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. 2016 rok to Litwa i Białoruś – szlakiem tzw. białoruskiej listy katyńskiej. W 2017 r. laureaci wyruszyli na południe do Rumunii, a w 2018 r. – na Litwę i Łotwę. W ubiegłym roku wojażowaliśmy śladami Polaków na Białorusi. O szczegółach dotyczących tegorocznej nagrody I stopnia poinformujemy laureatów w możliwie najszybszym terminie.

Gorąco wierzymy, że dwunastą edycję konkursu w 2021 r. będziemy mogli przeprowadzić w bardziej sprzyjających warunkach.

Listy prac uhonorowanych nagrodami I i II stopnia znajdują się w plikach załączonych poniżej.