logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy…

Konkurs adresowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z nagrodą w postaci zagranicznego wyjazdu edukacyjnego do miejsc pamięci związanych ze Zbrodnią Katyńską.

Zadaniem uczestników jest stworzenie strony z albumu, poświęconej konkretnej ofierze Zbrodni Katyńskiej. Wymaga to od uczestników opracowania koncepcji plastycznej pracy, ale również dużego zaangażowania w poszukiwanie informacji o wybranej przez siebie postaci. Osoby biorące udział w dotychczasowych jedenastu edycjach, zbierając informacje, zarówno sięgały do książek, jak i spotykały się z rodzinami ofiar. Dzięki temu uczestnikom udawało się zdobyć nieznane do tej pory pamiątki, zdjęcia i informacje. Taka forma poszerzania wiedzy była dotychczas szczególnie doceniana przez jury konkursowe.

Koordynator ogólnopolski: Artur Kolęda 22 540 58 89 / artur.koleda@ipn.gov.pl

Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić załączniki oraz formularz znajdujący się w linku poniżej:

FORMULARZ KONKURSU.ipn.gov.pl

 

Pracę oraz wydrukowane załączniki i formularz należy przesłać pocztą na adres:

Biuro Edukacji Narodowej IPN

ul. Janusza Kurtyki 1

02-676 Warszawa

(z dopiskiem: BEN konkurs „Sprzączki i guziki…”)

do 16 czerwca 2021 r. – liczy się data stempla pocztowego.

 

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 30 czerwca 2021 roku.

 

Partner konkursu: