logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Łączka i inne miejsca poszukiwań – rekrutacja do projektu

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie edukacyjnym Łączka i inne miejsca poszukiwań.

Projekt jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych i VIII klas szkół podstawowych. Jego cele to wspieranie wychowania patriotycznego i przywiązania do „małych ojczyzn”, kształtowanie postaw empatii wobec ofiar systemów totalitarnych, poszanowania dla życia ludzkiego oraz rozbudzanie ciekawości badawczej poprzez poznawanie warsztatu pracy historyków, archiwistów, genetyków i archeologów.

Dotychczasowe trzy edycje odbywały się w formule comiesięcznych spotkań, podczas których uczestnicy projektu mieli okazję spotkać się ze specjalistami biorącymi udział w poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku. Tegoroczna edycja 2020/2021 ze względu na obostrzenia związane z pandemią będzie wyglądała nieco inaczej – opracowaliśmy dwie ścieżki uczestnictwa w projekcie.

Ścieżka 1 będzie polegała na pracy grup projektowych z nauczycielem. Każda z grup będzie otrzymywała od koordynatora w kolejnych miesiącach (od listopada 2020 do marca 2021) pakiet złożony z materiału edukacyjnego, wprowadzającego młodzież w tematykę poszukiwań i zadania do wykonania w ciągu miesiąca. Kolejny pakiet otrzymują te zespoły, które zapoznały się z poprzednio otrzymanym materiałem edukacyjnym i przesłały wykonane zadanie na adres mailowy koordynatora regionalnego (lista adresów mailowych poniżej).

Ścieżka 2 oznacza zajęcia w trybie zdalnym na żywo. Jeśli wybierają Państwo tę ścieżkę, prosimy o kontakt z paniami Martą Chmielińską (marta.chmielinska@ipn.gov.pl) lub Patrycją Leszczyńską (patycja.leszczynska@ipn.gov.pl), aby ustalić szczegóły uczestnictwa w projekcie on-line. Zaświadczenia o udziale w projekcie otrzymają te grupy, które wykonały przynajmniej 3 zadania przesłane wraz z materiałem edukacyjnym i przysłały 2-minutowy film związany z tematyką projektu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada.

 

adresy mailowe koordynatorów projektu:

  • Oddział w Białymstoku: marta.chmielińska@ipn.gov.pl lub patrycja.leszczynska@ipn.gov.pl
  • Delegatura w Bydgoszczy: kamila.churska@ipn.gov.pl lub joanna.krzemien@ipn.gov.pl
  • Oddział w Gdańsku: artur.chomicz@ipn.gov.pl lub anna.dymek@ipn.gov.pl
  • Oddział w Katowicach: marek.lukasik@ipn.gov.pl
  • Oddział w Łodzi: magdalena.zapolska-downar@ipn.gov.pl
  • Oddział w Rzeszowie: zenon.fajger@ipn.gov.pl
  • Oddział w Szczecinie: hubert.siminski@ipn.gov.pl lub magdalena.ruczynska@ipn.gov.pl
  • Oddział w Warszawie: dariusz.galaszewski@ipn.gov.pl

Opcje strony