logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Reportaż z finału VI edycji projektu edukacyjnego

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z finału VI edycji projektu edukacyjnego „Łączka i inne miejsca poszukiwań”.

 

 

Projekt „Łączka i inne miejsca poszukiwań” co roku organizowany jest przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, Biuro Przystanków Historia, Biuro Edukacji Narodowej IPN we współpracy z oddziałami IPN na terenie całej Polski. Do udziału w projekcie zaproszeni są m.in. uczniowie szkół VII i VIII klas podstawowych, szkół ponadpodstawowych, harcerze czy członkowie organizacji młodzieżowych. Comiesięczne warsztaty wyposażają uczestników w wiedzę dotyczącą poszukiwań miejsc pochówków ofiar represji totalitarnych oraz umiejętności techniczne pozwalające nakręcenie 2-minutowej etiudy filmowej. Autorzy wybranych etiud zaproszeni są na finał podczas, którego ich prace prezentowane są szerokiemu gronu odbiorców.

Weź udział w VII edycji!

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy do 10 października 2023 roku:

https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/aktualnosci/40821,Laczka-i-inne-miejsca-poszukiwan-zgloszenia-do-projektu.html

 

Opcje strony