logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ruszamy z nowym konkursem fotograficznym "Nieznane miejsca pamięci w mojej okolicy".

Zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły zawodowe) w kraju i uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą – w wieku od 11 do 19 lat – do I edycji jednoetapowego konkursu fotograficznego "Nieznane miejsca pamięci w mojej okolicy".

Szczegóły konkursu:

Zadanie konkursowe polega na upamiętnieniu w formie zdjęcia lub zdjęć (maksymalnie 3) jednego miejsca pamięci związanego z historią Polski w XX w. (szczegóły: §1. pkt 2 regulaminu).

Autorem zdjęć może być tylko jedna osoba, nie zespół.

Fotografia/fotografie muszą być pracami własnymi wykonanymi samodzielnie. Nie mogą to być prace już nagradzane i wcześniej publikowane.

Praca przesłana na konkurs powinna być fotografią artystyczną, ale niedopuszczalna jest ingerencja w zdjęcie – korekta kolorystyczna, retusz, fotomontaż.

Pamiętajcie o nadaniu pracy tytułu. Zarówno jedno zdjęcie, jak i cykl zdjęć – to jedna praca, zatem tytuł nadajemy całości, nie każdemu zdjęciu z osobna.

Prace wraz ze skanami wypełnionych i podpisanych formularzy należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres mailowy wskazany w regulaminie (§4. pkt 11), z dopiskiem „Nieznane miejsca pamięci w mojej okolicy”.

Prace oceniane będą pod kątem artystycznym i merytorycznym przez jury.

Terminy:

Uczestnicy konkursu przysyłają prace do 18 października 2021 r. (do godz. 23.59)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 listopada 2021 r.

O wręczeniu nagród laureaci zostaną poinformowani przez organizatora drogą elektroniczną lub telefonicznie. Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej organizatora.

Koordynator

Maryla Czupryńska-Szczupak, tel. (22) 581 85 65, e-mail: maryla.szczupak@ipn.gov.pl

W razie pytań, wątpliwości proszę dzwonić i pisać.

Pamiętajcie koniecznie o przeczytaniu regulaminu, a także o wypełnieniu formularza zgłoszenia do konkursu.

To by było na tyle. Zapraszamy. Życzymy wielu ciekawych odkryć i pomysłów oraz wiary w swoje możliwości. Powodzenia! :)

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony