logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki XXVIII edycji SDiM

Temat przewodni tegorocznej sesji: „Jakie ideały żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych przetrwały i odniosły zwycięstwo? Które z tych wartości są dla Ciebie ważne? Przedstaw na przykładzie wybranego bohatera lub bohaterki”.

Spośród 303 zgłoszonych prac wybraliśmy 230 - to znaczy, że 230 zakwalifikowanych dwuosobowych zespołów zostanie zaproszonych do udziału w zajęciach związanych z tematem przewodnim sesji w dniu 31 maja 2022 r., które odbędą się w Warszawie oraz do udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2022 r., które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast do udziału w seminariach w dniu 14 maja 2022 r. oraz w posiedzeniu komisji w dniu 15 maja 2022 r., które będzie miało miejsce w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie zaproszony jeden najwyżej oceniony zespół z każdego województwa, czyli 16 dwuosobowych zespołów.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę:  https://www.sdim.edu.pl/wyniki

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! :)

Opcje strony