logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wyniki XXIX edycji SDiM

Temat przewodni tegorocznej sesji: "Zginąć, ale z honorem" (Krystyna Budnicka). Bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat – o ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność, na przykładzie powstania w getcie warszawskim

Spośród 346 zgłoszonych prac wybraliśmy 230 - to znaczy, że 230 zakwalifikowanych dwuosobowych zespołów zostanie zaproszonych do udziału w zajęciach związanych z tematem przewodnim sesji w dniu 31 maja 2023 r., które odbędą się w Warszawie oraz do udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży w dniu 1 czerwca 2023 r., które odbędzie się w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast do udziału w seminariach w dniu 20 maja 2023 r. oraz w posiedzeniu komisji w dniu 21 maja 2023 r., które będzie miało miejsce w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zostanie zaproszony jeden najwyżej oceniony zespół z każdego województwa, czyli 16 dwuosobowych zespołów.

Po więcej szczegółów zapraszamy na strony:

 https://www.sdim.edu.pl/wyniki

https://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy/?locale=pl_PL

https://www.facebook.com/hashtag/sejmdzieciim%C5%82odzie%C5%BCy?locale=pl_PL

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! :)

 

Opcje strony