logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

20 i 21 maja 2023 r. - seminarium i posiedzenie Komisji SDiM

20 maja 2023 r. odbyło się seminarium dla najwyżej ocenionych 16 zespołów. W pierwszym panelu wykład tematyczny wygłosiła pani dr Martyna Grądzka-Rejak, pracownik Biura Badań Historycznych IPN oraz Muzeum Getta Warszawskiego. Następnie uczestnicy wzięli udział w warsztatach pn. Sztuka wystąpień publicznych, prowadzonych przez pana dr. Mirosława Oczkosia, aktora, reżysera filmowego i telewizyjnego, właściciela firmy doradczo-szkoleniowej „OCZKOŚ PERFECT IMAGE”. W trzecim bloku zajęć warsztaty tematyczne przeprowadziła pani Edyta Gula, obecnie pełniąca obowiązki Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie. Zajęcia miały miejsce w Centrum Szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku. Od strony merytorycznej zostały zorganizowane we współpracy Biura Edukacji Narodowej IPN (pani Maryla Czupryńska-Szczupak, koordynator SDiM z ramienia IPN) i Wszechnicy Sejmowej (pani Alicja  Gołuchowska-Smarzyńska, koordynator SDiM z ramienia Sejmu).

Seminarium poprzedza i wprowadza w posiedzenie komisji (21 maja 2023 r.), na której młodzież (16 najlepszych zespołów) tworzy uchwałę nawiązującą do tematu przewodniego tegorocznej sesji SDiM. Komisja przygotowuje również dwa pytania do Ministra Edukacji i Nauki. Spośród młodzieży zostali wybrani 3 marszałkowie XXIX sesji SDiM: Olivier Kopciewicz, Iwo Nakonieczny, Liwia Ruba. Komisja wypracowała również – związany z tematem tegorocznej sesji – projekt uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na posiedzeniu 1 czerwca 2023 r.

Opcje strony