logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Historia w artefaktach zapisana - Pułtusk

Lekcje dla uczniów szkół średnich i 7-8 klas szkół podstawowych w Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku


Celem zajęć jest:

  • prezentacja przedmiotów (artefaktów) ze zbiorów Archiwum IPN,
  • zachęcenie do wykorzystania w edukacji szkolnej artefaktów jako dokumentów źródłowych,
  • popularyzacja wiedzy o zbrodniach komunistycznych oraz przypomnienie sylwetek osób represjonowanych w czasach stalinowskich za przekonania polityczne i analiza postaw wobec terroru komunistycznego,
  • zachęcanie do odwiedzania Izby Pamięci Strzelecka 8.

 

Zajęcia składają się z dwóch części:

  • zwiedzania miniwystawy z artefaktami z omówieniem oraz prezentacją losów osoby, do której należały;
  • lekcji archiwalnej przygotowanej z wykorzystaniem prezentowanego artefaktu.

 

Zapisy po adresem: strzelecka8.warszawa@ipn.gov.pl 

W kolejnych miesiącach prezentowane są inne artefakty:

  • edycja I (od 18 grudnia 2023 r. do 30 stycznia 2024 r.) – ryngrafy z depozytu Jerzego Brońskiego, oficera kawalerii II RP, żołnierza AK, powstańca warszawskiego, następnie żołnierza „ludowego” WP, skazanego w procesie politycznym i zamordowanego przez komunistów w więzieniu mokotowskim;
  • edycja II (od 2 lutego do 8 marca 2024 r.) – pieczęć Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, dowódcy oddziału Narodowych Sił Zbrojnych – Narodowego Zjednoczenia Wojskowego;
  • edycja III (od 11 marca do 5 kwietnia 2024 r.) – sygnet, osobisty dziennik i odznaki Tadeusza Starzyńskiego, oficera Policji Państwowej, cichociemnego, skazanego przez komunistów na wieloletnie więzienie;
  • edycja IV (od 8 kwietnia do 10 maja 2024 r.) – medalik Marii Marynowskiej, współpracującej z WiN pracownicy Wydziału Prasowego Ambasady Wielkiej Brytanii, skazanej na 12 lat więzienia w procesie członków III Zarządu Głównego WiN.
zdjęcie zajawkowe

Opcje strony