logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Z archiwum IPN - lekcje i warsztaty

Lekcje archiwalne w Archiwum IPN

 

W trakcie wizyty uczniowie dowiadują się, co robimy w archiwum i jakie dokumenty gromadzimy, a także odwiedzają magazyny i pracownie archiwalne, gdzie poznają warunki przechowywania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

Na zakończenie lekcji archiwalnej uczniowie (klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych) biorą udział w interaktywnym quizie (potrzebne są telefony z dostępem do Internetu) z zagadnień prezentowanych podczas spotkania. Zwycięzców nagradzamy materiałami promocyjnymi oraz grami edukacyjnymi IPN.

Czas trwania wizyty ok. 3 godziny. Spotkania są bezpłatne. Regulamin dostępny w załączniku.

Spotkania są organizowane po przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl i uzgodnieniu terminu.

Druga część lekcji dostosowana jest do wieku i etapu edukacyjnego uczniów:

Oferta dla uczniów klas 3-4 szkół podstawowych

„Miś Wojtek w Archiwum IPN” - dzieci oglądają film animowany o Misiu Wojtku; prezentujemy zdjęcia z naszego zasobu przedstawiające Misia Wojtka oraz opowiadamy o jego przygodach. W części warsztatowej dzieci piszą list do Misia Wojtka. Dla chętnych mamy quiz dotyczący Misia Wojtka i jego służby w Armii gen. Andersa.

„Archiwum miejsce, gdzie mieszkają dokumenty” – warsztaty, podczas których zadaniem dzieci jest stworzenie plakatu opowiadającego o zasobie i zadaniach archiwum.

Oferta dla uczniów klas 5-7 szkół podstawowych

„Wojenne dzieciństwo Basi” Prezentacja pamiętnika Wandy Barbary Kociuby pt. „Pamiętnik z Syberii, Iranu i Libanu” oraz jej świadectw szkolnych z okresu edukacji w polskiej szkole w Iranie. Dzieci poznają historię Basi, począwszy od deportacji w lutym 1940 r. na Syberię, poprzez ewakuację „szlakiem nadziei” do Iranu i Libanu, a kończąc na emigracji do USA.

Warsztaty genealogiczne - zadaniem uczestników warsztatów jest zbudowanie drzewa genealogicznego w oparciu o kopie dokumentów z naszego zasobu.

Oferta dla uczniów klas 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych

„Obraz II wojny światowej w archiwaliach ze zbiorów IPN”. Podczas lekcji archiwalno-historycznej prezentujemy oryginały dokumentów z okresu II wojny światowej, w tym materiały dotyczące zbrodni katyńskiej i represji sowieckich oraz dokumenty dotyczące Polaków rozstrzelanych przez okupanta niemieckiego w zbiorowych egzekucjach w Palmirach, a także kolekcję zdjęć przedstawiających zniszczenia, jakim Warszawa uległa jesienią 1939 r.

 

W archiwum IPN

Lekcje i warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów
Oferta dla grup zorganizowanych

Na spotkanie składa się:

Czas trwania wizyty ok. 2 godziny. Spotkanie jest bezpłatne. Regulamin dostępny w załączniku.

Spotkania są organizowane po przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl i uzgodnieniu terminu.

Warsztaty do studentów

Warsztaty dla studentów

Archiwum IPN zaprasza na warsztaty dla studentów w zakresie nauk pomocniczych historii.

W programie zajęć proponujemy (do wyboru):

W ramach zajęć: charakterystyka zbiorów, omówienie zasad ich opracowania, interpretacja źródła, zadania warsztatowe (np. w zakresie prawidłowego opisu dokumentu).

Zakres i terminy zajęć uzgadniamy indywidualnie. Spotkanie jest bezpłatne. Regulamin dostępny w załączniku. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

Mobilne gry miejskie

Dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i szkół ponadpodstawowych

Gry mobilne

W ofercie znajdują się dwie gry miejskie zorganizowane w formie spacerów z wykorzystaniem aplikacji Action Track na urządzenia mobilne. Gry w atrakcyjny sposób zapoznają uczestników z dokumentami z naszego zasobu oraz z historią powstania warszawskiego poprzez losy dwojga młodych ludzi (gra „Losy Ewy i Jerzego Stolarskich”) lub miejsca i związane z nimi zdarzenia (gra „Spacer z historią i sztuką”).

Spotkanie jest bezpłatne. Regulamin dostępny w załączniku. Ustalenie terminu gry po przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl

Spotkania z dokumentem w Archiwum IPN

Dni otwarte dla szkół

Formuła adresowana do uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klasy 7-8). Podczas spotkań prezentowane są ekspozycje tematyczne (oryginały dokumentów archiwalnych, plansze wystawowe). Archiwiści omawiają poszczególne części ekspozycji. Uczniowie dodatkowo zwiedzają wybrane pomieszczenia archiwum. Przejście kończy quiz z nagrodami, sprawdzający zdobytą wiedzę.

Informacje o terminie dni otwartych w Archiwum IPN publikowane są na stronie internetowej IPN oraz na naszym profilu Facebook (https://www.facebook.com/archiwumipn/).Wejścia grup zorganizowanych po wcześniejszym przesłaniu zgłoszenia na adres: spotkaniawarchiwum@ipn.gov.pl (zapisy na konkretne godziny). Regulamin dostępny w załączniku.

 

Załącznik:

Regulamin lekcji i warsztatów archiwalnych w Archiwum IPN (plik docx, 20.03 kB)