logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Karty edukacyjne do infografik Giganci nauki – do pobrania

Misją Instytutu Pamięci Narodowej jest przypominanie o dokonaniach Polaków, których odkrycia i wynalazki wpłynęły na rozwój nauki, techniki nie tylko w kraju, ale również na świecie. Karty edukacyjne spełnią tą rolę i dostarczą nauczycielom klas 4-6 szkoły podstawowej oraz liceum narzędzi do aktywnego poznawania historii mało znanych polskich naukowców. Dodatkowo mogą zostać wykorzystane podczas zajęć dodatkowych ze zdolnym uczniem klasy 3 szkoły podstawowej oraz na kołach zainteresowań.

Przedstawione informacje w infografikach historycznych Giganci nauki przeniesiono na karty edukacyjne, tworząc 20 kart postaci, 20 kart wynalazków/odkryć/osiągnięć oraz 6 kart dziedzin (karty szare). Karty dostępne są do pobrania i samodzielnego wydruku. Celem projektu jest zapoznanie uczniów z treściami zawartymi na infografikach w sposób aktywizujący. 

 

Instrukcja

Z tali 6 kart dziedzin wybierz jedną (karty szare). Do wybranej dzieciny dobieramy postacie oraz ich wynalazki/odkrycia lub osiągnięcia. Za każdym razem wybór karty należy uzasadnić wskazując na konkretne informacje zawarte w infografikach.

Wskazówka: w każdym momencie można korzystać z infografik Giganci nauki, zawierających wszystkie informacje potrzebne do dokonania wyboru i argumentacji.

 

Przykład

  • Jako dziedzinę wylosowano medycynę, do której będą dobierane karty postaci i wynalazków.
  • W kartach postaci należy wskazać: Kazimierza Funka (twórcę terminu witamina), Ludwika Hirszfelda (prawa dziedziczenia grup krwi), Rudolfa Weilga (skuteczna szczepionka na tyfus).
  • W kartach wynalazków/odkryć/osiągnięć należy wskazać: termin witamina, wprowadzenie oznaczeń grup krwi, skuteczna szczepionka na tyfus. Ponadto należy zastanowić się nad dołączeniem do tej grupy Marii Skłodowskiej-Curie, bowiem związki radu były używane w terapii nowotworowej. Dodatkowo podczas I wojny światowej, korzystając z aparatów rentgenowskich z paryskich pracowni, zorganizowała specjalne samochody z tą aparaturą, tzw. „małe Curie”. Były to pionierskie działania z zakresu diagnostyki zdrowia. 

 

Opracowanie merytoryczne kart Magdalena Wujda, recenzja Michał Masłowski, projekt graficzny Maciej Czaplicki (Agencja ArtSun).

 

 

 

 

Opcje strony