logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Artykuły

Anny Poray Wybranowskiej działalność na rzecz uhonorowania Polaków ratujących Żydów

Anna Poray Wybranowska z domu Popiel (1919-2013) urodziła się w małopolskich Ściborzycach w bardzo religijnej ziemiańskiej rodzinie i została wychowana w konserwatywno-patriotycznej atmosferze domu rodzinnego.

24.03.2020

Współpraca Rady Pomocy Żydom i Międzyorganizacyjnego Biura Dokumentarnego

Podstawowym celem wyznaczonym Radzie Pomocy Żydom było niesienie pomocy ludności żydowskiej. W związku z tą pracą pojawiła się także konieczność pozyskiwania dokumentów tożsamości wymaganych przez niemieckiego okupanta.

24.03.2020

Dyplomaci ratujący Żydów: Wallenberg, Sławik i Sugihara

„Kto ratuje jedno życie, jakby świat cały ratował” – czytamy na dyplomach nadawanych przez Yad Vashem. Podczas drugiej wojny światowej niektórzy przedstawiciele dyplomatyczni ratowali tysiące „światów”. Wiedza o ich czynach jest ciągle niedostateczna.

24.03.2020

Jak ocalono żydowskiego chłopca

Jesienią 1942 r. piętnastoletni Arie Fajwiszys znalazł się w pociągu wiozącym do Treblinki setki Żydów z warszawskiego getta. Zdarzył się cud: chłopiec ocalał. Było to możliwe dzięki pomocy wielu osób, które napotkał na swej drodze. Tą najważniejszą był katolicki ksiądz – Stanisław Falkowski.

24.03.2020