logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Prezentacja albumu IPN „Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945-1990” na festiwalu NNW – Gdynia, 28 września 2019

O albumie opowiadał dr Tomasz Łabuszewski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie.

W Gdyńskim Centrum Filmowym podczas Festiwalu NNW 28 września odbyła się prezentacja albumu IPN „Przez Morze Czerwone. Rzeczpospolita Polska na Uchodźstwie 1945-1990” z udziałem współautora publikacji dr. Tomasza Łabuszewskiego.

– Ten album jest pierwszą próbą pokazania dorobku emigracji niepodległościowej w czterech równoległych płaszczyznach. Uważam, że po tradycji Polskiego Państwa Podziemnego, jest to ten fenomen w wydaniu Polaków, z którego powinniśmy być szczególnie dumni i który powinniśmy przypominać na każdym kroku – podkreślił autor.

– W albumie znalazły się zdjęcia, które nigdzie i nigdy wcześniej nie były publikowane. Większość z nich pochodzi ze zbiorów Instytutu Sikorskiego, archiwów prywatnych, Archiwum Biblioteki Polskiej w Londynie – dodał.


Album przedstawia historię polskiej emigracji niepodległościowej w czterech płaszczyznach. Ukazuje postacie 6 prezydentów RP na Uchodźstwie, działalność rządów emigracyjnych, Skarbu Narodowego, Rady Narodowej. Przypomina historię polskich partii politycznych działających na Zachodzie, SN, PPS, SP, PRW NiD, NGS, LNP. Wiele miejsca w albumie poświęcono aktywności społecznej polskich emigrantów, działalności w stowarzyszeniach kombatanckich i polonijnych, akcjom pomocowym dla pozostającego pod władzą komunistów kraju. Równie ważną płaszczyzną ukazaną w prezentowanej publikacji jest kultura – będąca prawdziwym oknem na świat dla objętych komunistyczną cenzurą obywateli PRL. To setki tytułów prasowych, wydawnictw, tysiące publikacji naukowych, literatury pięknej. To działalność placówek naukowych, teatrów, galerii, muzeów, kultywujących tradycję Polski niepodległej.

Publikacja ukazała się w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja niepodległościowa 1945–1990”.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony