logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Festiwale

 

Instytut Pamięci Narodowej jest organizatorem i współorganizatorem trzech festiwali poświęconych propagowaniu poprzez sztukę historii najnowszej: Międzynarodowego Festiwalu Filmowego o totalitaryzmach Echa Katynia, Festiwalu Filmowego Niepokorni Niezłomni Wyklęci oraz Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „Kima”. Dwa pierwsze mają zasięg międzynarodowy, a towarzyszą im dyskusje, wystawy, spotkania z ciekawymi i wybitnymi postaciami. Zgłaszane do konkursu filmy reprezentują różne gatunki, łączy je natomiast idea ukazania szeroko rozumianego totalitaryzmu w XX wieku i we współczesnym świecie (Echa Katynia) oraz przejawów bohaterskiej walki z nim (Niepokorni Niezłomni Wyklęci). W konkursie mogą brać udział zarówno uznani twórcy, jak i amatorzy. Z kolei celem Festiwalu Piosenki Niezłomnej jest promocja i upowszechnianie piosenek i pieśni patriotycznych powstałych od czasów Konfederacji Barskiej po epokę „Solidarności”. Taka forma propagowania historii pozwala nie tylko zapoznać się z wartościowymi dziełami filmowymi i muzycznymi, ale poznać osobiście ich twórców i wykonawców. Integruje również środowiska zainteresowane tą tematyką i propaguje ją w szerokich kręgach społecznych, również za granicą.